จริงหรอเนี้ย !!!! ปฏิทิน ตุลาคม 2453 และ เดือน ตุลาคม 2559 หรือทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว!????


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่ เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า “วันปิยมหาราช”และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ
และเดือนตุลาคม 2559 โดยเฉพาะวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 จะกลายเป็นวันสำคัญที่สุด ในหัวใจของชาวไทยอีกเช่นเดียวกัน.. เนื่องจากเป็นวันที่ชาวไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเป็น ที่รักยิ่งของชาวไทย

หรือว่าปฏิทินในเดือน ตุลาคม พ.ศ 2453 และ ตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเหมือนกันเป๊ะ! ราวกับถูกกำหนดมาก่อนแล้ว

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.