22 ตุลาฯ 59 น้ำตาไหลท่วม!!!! กับปรากฏการณ์ที่คนไทยจะไม่ลืมหลังได้ร่วมร้อง “เพลงสรรเสริญพระบารมี” แล้วรู้ไหม??? ความหมายของเพลงลึกซึ้งขนาดใหนเหล่าพสกนิกรจำนวนมาก ได้รวมพลังร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่สนามหลวง เพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความจงรักภักดี และความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีการจัดทำเป็นภาพยนตร์ และวีดิทัศน์สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ รวมถึงสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งนี้


.

เชื่อว่าคนไทยทุกคนร้องเพลงสรรญเสริญพระบารมีได้
แต่จะมีซักกี่คนที่รู้ความหมายที่แท้จริง ของทุกคำที่อยู่ในเนื้อเพลงสรรญเสริญพระบารมีนี้ ….. ลองมาดูความหมายของแต่ละประโยคกัน

“ข้าวรพุทธเจ้า”
หมายถึง ข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นข้าของพระองค์ผู้ประดุจดังพระพุทธเจ้า โดยพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็คือ เป็นผู้ตรัสรู้และโปรดมวลมนุษย์ให้บรรลุธรรม ให้พ้นจากกิเลส เพราะในมโนทัศน์ของไทยโบราณถือว่ากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์

“เอามโนและศิระกราน… ”
หมายถึง ขอเอาดวงใจและศีรษะก้มน้อมกราบ

“นบพระภูมิบาล บุญดิเรก… ”
หมายถึง ขอนบไหว้พระผู้ปกครองแผ่นดิน ผู้มีบุญญาธิการอันใหญ่หลวง

“เอกบรมจักริน… ”
หมายถึง ทรงเป็นวงศ์แห่งพระจักรีอันประเสริฐ

“พระสยามินทร์… ”
หมายถึง เป็นผู้เป็นใหญ่แห่งสยาม

“พระยศยิ่งยง… ”
หมายถึง เกียตริยศของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และยืนนาน


“เย็นศิระเพราะพระบริบาล… ”
หมายถึง พวกเราจึงร่มเย็นด้วยการปกครองของพระองค์

“ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์… ”
หมายถึง พระคุณของพระองค์มีผลรักษาปวงประชาให้เป็นสุข

“ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด… ”
หมายถึง ขอพระคุณนั้น บันดาลให้สิ่งที่พระองค์ประสงค์สำเร็จตามความปรารถนา

“จงสฤษฎ์ดัง หวังวรหฤทัย… ”
หมายถึง ขอให้ได้ดังใจหวัง

“ดุจถวายชัย ชโย”
หมายถึง ดังที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัย


.

.
ตัวเล่นไฟล์วิดีโอ

สำหรับความหมายรวมก็คือ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบไว้พระองค์ผู้มีบุญญาธิการ ซึ่งพระองค์ที่ปกครองปวงชนให้เป็นสุข ด้วยใบบุญของพระองค์ประชาชนจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอบันดาลให้พระองค์สมประสงค์ในทุกสิ่ง เป็นการถวายพระพรชัยแด่พระองค์

ถอดความโดย:
รศ.ดร.ดวงมน จิตรจำนงค์ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เมธีอาวุโส สกว.สาขาวรรณคดี ปี 2547

ที่มา:thaijam

Powered by Blogger.