ด่วน !!!! เจ้าชายทะกะฮิโตะ แห่งประเทศญี่ปุ่น สิ้นพระชนม์แล้ว ด้วยพระชนมายุ 100 พรรษา ขอแสดงความเสียใจด้วยคะ !????
สำนักพระราชวังญี่ปุ่นประกาศ เจ้าชายทะกะฮิโตะ พระอนุชาคนเล็กของจักรพรรดิโชวะ สิ้นพระชนม์แล้วด้วยพระชนมายุ 100 พรรษา ถือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีพระชนมายุยืนยาวที่สุดในราชวงศ์ญี่ปุ่น

เจ้าชายทะกะฮิโตะ เจ้ามิกะซะ (ญี่ปุ่น: 三笠宮崇仁親王 มิกะซะ-โนะ-มิยะ ทะกะฮิโตะ ชินโน ?) (2 ธันวาคม พ.ศ. 2458-) เป็นพระโอรสองค์สุดท้องใน สมเด็จพระจักรพรรดิไทโช และ สมเด็จพระจักรพรรดินีเทเม และเป็นพระอนุชาในจักรพรรดิโชวะ และเป็นพระปิตุลาพระองค์เล็กและเพียงพระองค์เดียวที่ยังมีพระชนม์ชีพของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้าหญิงคิกุโกะแห่งทะกะมะสึ เจ้ามิกะซะถือเป็นเชื้อพระวงศ์ที่พระชนมายุยืนยาวที่สุด ในราชวงศ์ญี่ปุ่น

อภิเษกสมรส[แก้]

เจ้ามิกะซะ ทรงหมั้นกับยุริโกะ ทะคะงิ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2484 และได้อภิเษกสมรสกันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมในปีเดียวกันนั้นเอง โดยมีพระโอรสธิดาด้วยกัน 5 พระองค์
พระโอรส-ธิดา[แก้]
เจ้าหญิงยะซุโกะแห่งมิกะซะ (ญี่ปุ่น: 甯子内親王 ยะซุโกะ-ไนชินโน ?) (26 เมษายน พ.ศ. 2487–) อภิเษกสมรสกับ นายโคะโนะเอะ ทะดะเทะรุเจ้าหญิงยะซุโกะจึงต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า โคะโนะเอะ ยะซุโกะ มีบุตรชายชื่อ โคะโนะเอะ ทะดะฮิโระ
เจ้าชายโทะโมะฮิโตะแห่งมิกะซะ (ญี่ปุ่น: 寬仁親王 โทะโมะฮิโตะ-ชินโน ?) (5 มกราคม พ.ศ. 2489 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555) อภิเษกสมรสกับโนะบุโกะ อะโซ มีพระธิดา 2 พระองค์ คือ เจ้าหญิงอะกิโกะ มิกะซะ และเจ้าหญิงโยโกะ มิกะซะ
เจ้าชายโยะชิฮิโตะ เจ้าคะสึระ (ญี่ปุ่น: 宜仁親王 โยะชิฮิโตะ-ชินโน ?) (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557)
เจ้าหญิงมะซะโกะแห่งมิกะซะ (ญี่ปุ่น: 容子内親王 มะซะโกะ-ไนชินโน ?) (23 ตุลาคม พ.ศ. 2494 –) อภิเษกสมรสกับ คุณเซน ทะซะยุกิ เจ้าหญิงมะซะโกะจึงต้องลาออกจากฐานนันดรศักดิ์ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า เซน มะซะโกะ มีบุตรชายสองคนคือ เซน อะกิฟุมิ, เซน ทะกะฟุมิ และธิดาชื่อ เซน มะกิโกะ
เจ้าชายโนะริฮิโตะ เจ้าทะกะมะโดะ (ญี่ปุ่น: 憲仁親王 โนะริฮิโตะ-ชินโน ?) (29 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) อภิเษกสมรสกับทตโตะริ ฮิซะโกะ มีพระธิดา 3 พระองค์ คือ เจ้าหญิงสึงุโกะ, เจ้าหญิงโนะริโกะ และเจ้าหญิงอะยะโกะ

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.