อายแทนคนรับผิดชอบ !!!! คุณลุงถวิลใช้เวลาว่างจากการทำนา มาช่วยซ่อมสิ่งนี้ให้ชาวบ้าน กลัวจะเกิดอันตรายแบบนี้หาไม่ได้แล้ว !???เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีน้ำใจงามจริงๆ สำหรับคุณลุงถวิล ชาวบ้านตำบลบ่อไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จิตอาสา ที่ใช้เวลาว่างจากการทำนา มาซ่อมถนนที่ที่หลุมเป็นบ่อ เพื่อให้คนใช้รถใช้ถนนชับขี่รถได้สะดวก มากขึ้น

Powered by Blogger.