ภาพสุดประทับใจ! ชื่นชมพระอิริยาบถสุดร่าเริงสมพระวัย ของพระโอรสในกษัตริย์จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแห่งภูฏาน (ชมภาพ)เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ usmagazine.com รายงานว่า เพจ Yellow Bhutan อันเป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของภูฏาน ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของพระโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุกแห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา พระราชมารดา โดยจัดทำเป็นปฏิทินประจำเดือนกันยายน เปิดให้กับประชาชนได้ร่วมกันดาวน์โหลด


จากภาพซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงบันทึกภาพด้วยพระองค์เอง เผยให้เห็นพระโอรสที่ชาวภูฏานเรียกว่า "กยัลซี" (Gyalsey) อันหมายถึงเจ้าชาย อยู่ในอิริยาบถหลากหลาย สรวลหยอกล้อกับกล้อง เกิดเป็นความน่ารักที่ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากที่มา : news-lifestyle

Powered by Blogger.