ใจสลายทั้งประเทศ !!!! เปิดภาพชุดสุดท้ายของ พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะที่ช่วยชาวบ้านครั้งสุดท้าย !????


จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้ "พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ พร้อมคณะที่เดินทางไปปฎิบัติหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพน้ำท่วมที่อำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน และนี่เป็รภารกิจสุดท้ายของเหล่าทหารกล้าระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 

เปิดภาพสุดท้ายนาที พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะช่วยเหลือชาวบ้าน ก่อนจะเดินทางกลับประสบเหตุฮ. ตก


เปิดภาพสุดท้ายนาที พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะช่วยเหลือชาวบ้าน ก่อนจะเดินทางกลับประสบเหตุฮ. ตก


เปิดภาพสุดท้ายนาที พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะช่วยเหลือชาวบ้าน ก่อนจะเดินทางกลับประสบเหตุฮ. ตก


เปิดภาพสุดท้ายนาที พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะช่วยเหลือชาวบ้าน ก่อนจะเดินทางกลับประสบเหตุฮ. ตก


เปิดภาพสุดท้ายนาที พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะช่วยเหลือชาวบ้าน ก่อนจะเดินทางกลับประสบเหตุฮ. ตก


เปิดภาพสุดท้ายนาที พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะช่วยเหลือชาวบ้าน ก่อนจะเดินทางกลับประสบเหตุฮ. ตก


เปิดภาพสุดท้ายนาที พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะช่วยเหลือชาวบ้าน ก่อนจะเดินทางกลับประสบเหตุฮ. ตก


เปิดภาพสุดท้ายนาที พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ และคณะช่วยเหลือชาวบ้าน ก่อนจะเดินทางกลับประสบเหตุฮ. ตก

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.