(Boxnews)รู้ไว้ก่อนตาย !!! หลังไปสำรวจตลาด พบสิ่งนี้ใน ขนมจีน ล่าสุดคนกินจะพิการและตายถ้ากินสิ่งนี้เข้าไปมากๆ !????loading...
27 กรกฎาคม 2016 | เรื่องน่าสนใจวันที่ 8 มีนาคม 2559 ศูนย์ทดสอบนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงข่าวผลการสุ่มตรวจขนมจีนเพื่อหาสารกันบูดตกค้าง ว่า จากการตรวจสอบเส้นขนมจีนทั้งหมด 12 ยี่ห้อ ตามแหล่งซื้อต่าง ๆ พบว่า ขนมจีนทุกยี่ห้อมีการใส่สารกันบูด แต่มีขนมจีน 2 ยี่ห้อที่มีการใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน 1,000 มก./กก. คือ ขนมจีนตราดาว (เส้นเล็ก) จากตลาดยิ่งเจริญ และขนมจีนไม่ระบุยี่ห้อจากตลาดสะพานขาว โดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 พ.ศ. 2547 เรื่อง ค่ามาตรฐานของสารกันบูด หรือกรดเบนโซอิก (Benzoic acid) โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของโคเด็กซ์ (CODEX) สำหรับอาหารจำพวกพาสตา ก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกันว่า ต้องมีปริมาณ ไม่เกิน 1,000 มก./กก.

loading...
สำหรับสารกันบูดนั้น เป็นสารสังเคราะห์ที่ผู้ผลิตมักใส่ลงในอาหาร เพื่อถนอมให้อาหารเก็บรักษาไว้ได้นาน โดยสารกันบูดที่ตกค้างในอาหารเมื่อรับประทานมากเกินไปจะสะสมในร่างกาย และหากร่างกายขับออกไม่ทันก็อาจก่อให้เกิดพิษเฉียบพลัน อาทิ มีอาการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย วิงเวียน ปวดศีรษะ และในบางกรณีอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตับและไตลดลง หรืออาจส่งผลถึงขั้นพิการได้

ที่มา:siamdrama

Powered by Blogger.